[CNCUCLOUD]青岛联通40G上联,VDS上线,多种搭配可供选择

 • 认证商家

  好久没上新了~
  共享型:
  200M款:
  CPU: 2xE5-2696v2 vCore
  内存: 4G
  硬盘: 20G
  虚拟化: KVM
  带宽: 200M
  IP:静态IPv4*1
  流量: 10T
  价格: 698

  300M款:
  CPU: 2xE5-2696v2 vCore
  内存: 4G
  硬盘: 20G
  虚拟化: KVM
  带宽: 300M
  IP:静态IPv4*1
  流量: 15T
  价格: 998

  500M款:
  CPU: 4xE5-2696v2 vCore
  内存: 8G
  硬盘: 20G
  虚拟化: KVM
  带宽: 500M
  IP:静态IPv4*1
  流量: 20T
  价格: 1388

  1000M款:
  CPU: 4xE5-2696v2 vCore
  内存: 8G
  硬盘: 20G
  虚拟化: KVM
  带宽: 1000M
  IP:静态IPv4*1
  流量: 40T
  价格: 2688

  独享型:
  300M款:
  CPU: 2xE5-2696v2 vCore
  内存: 4G
  硬盘: 20G
  虚拟化: KVM
  带宽: 300M
  IP:静态IPv4*1
  流量: 不限流量
  价格: 2250

  500M款:
  CPU: 4xE5-2696v2 vCore
  内存: 8G
  硬盘: 20G
  虚拟化: KVM
  带宽: 500M
  IP:静态IPv4*1
  流量: 不限流量
  价格: 3750

  1000M款:
  CPU: 8xE5-2696v2 vCore
  内存: 16G
  硬盘: 20G
  虚拟化: KVM
  带宽: 1000M
  IP:静态IPv4*1
  流量: 不限流量
  价格: 7500

  优惠(仅独享):
  所有机型凭优惠码NEWQDCU 可享受12%折扣
  持有青岛移动用户可凭优惠码QDCMONLY 享受20%折扣
  续费价格不变

  订购地址:https://www.cncucloud.com/cart.php
  telegram:https://t.me/cncuc


 • 给杨老板顶一个。

广告

赞助商广告

分类

99
Online

5.1k
Users

18.0k
Topics

57.2k
Posts